This document is available in Finnish only.

EVÄSTEET

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Muvika Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Muvika Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

TIETOSUOJA

HENKILÖTIETOLAIN (523 / 1999) 10 §:n MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä:

Muvika Oy (Y-tunnus 2414457-8)
Kampinkuja 2
00100 Helsinki

Rekisteriä hoitava henkilö:

Jani Tolonen
p. 010 326 3130

Rekisterin nimi:

Muvika Oy:n asiakasrekisteri, joka perustuu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään Muvika Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin tietoja käytetään Muvika Oy:n suoramarkkinointiin mikäli asiakas on tämän erikseen sallinut.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero / käyttäjätunnus, etunimi, sukunimi, sähköposti, osoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, syntymäaika ja puhelinnumero.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää Muvika Oy:n markkinointiviestintää Muvikan palvelun kautta, sähköpostitse tai matkapuhelimeen.

Asiakkaan ostoihin liittyvät tiedot:

Muvika Oy noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esim. asiakkaan oma tai viranomaisen pyyntö. Muvika Oy ei tallenna maksu- tai luottokorttinumeroita.

Tietojen luovutus:

Muvika voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittavissa rajoissa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Muvika huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Asiakas pystyy hallinnoimaan tietojaan kirjautumalla palveluun omilla tunnuksillaan. Kirjautuminen tapahtuu salatun yhteyden yli. Salasanat ovat suojattuja eikä kukaan ulkopuolinen pysty niitä murtamaan tai lukemaan mukaan lukien Muvika Oy itse.

Kielto- ja tarkastusoikeus:

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Muvika Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 010 326 3130, tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@muvika.com. Muvika mahdollistaa asiakkaan omien tietojen tarkistamisen ja muuttamisen myös kirjautumalla omilla tunnuksillaan Muvikan palveluun riippumatta tilauksen voimassaolosta.

Kaikkiin edellä esitettyihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti osapuolten kesken ja äärimmäisessä tilanteessa oikeusteitse Helsingin käräjäoikeudessa.